• Graag nodigt Wageningen University & Research u uit voor een online bijeenkomst over de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken. De veehouderij in Nederland verduurzaamt voortdurend. Het ministerie van LNV ondersteunt dit proces met een 10-jarige programmatische totaalaanpak. Onderdeel hiervan is onderzoek naar integrale oplossingen, waarbij de reductie van emissies en een verbetering van de bedrijfsresultaten centraal staan. Het doel is om te komen tot inzichten en werkbare maatregelen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen en hun bedrijf rendabel toekomstgericht aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.

 • Bent u benieuwd naar de voorlopige onderzoeksresultaten? Wilt u weten hoe emissies van methaan en ammoniak te reduceren in de veehouderij en welke integrale oplossingen worden onderzocht? Meldt u zich dan aan voor het webinar ‘Integraal aanpakken veehouderij’ op 10 december van 20.00-21.00 uur. Het programma bestaat uit een mix van korte presentaties en video’s van deelnemende veehouders. Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van uw vragen.

  Samen met veehouders verricht een coalitie van Wageningen Livestock Research (onderdeel van de WUR), CLM, LTO Projecten, Schuttelaar & Partners en andere partners onderzoek naar emissies en naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Een integrale aanpak staat in het onderzoek voorop: naast het broeikasgas methaan, dat een rol heeft in de opwarming van de aarde, is er aandacht voor het meten en reduceren van ammoniak en andere emissies, én voor een versterking van het verdienmodel.

 • Sprekers & webinar voorzitter

  Gemma Verijdt

  Beleidsmedewerker bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Presenteert hoe onderzoek uit de klimaatenveloppe beleidsmatig tot uiting komt.

  Hendrik Jan van Dooren

  Onderzoeker Veehouderij en Milieu bij Wageningen Livestock Research

  Presenteert in een notendop wat we nu weten over methaan en ammoniak in de veehouderij.

  Auke Jan Veenstra​

  Themaspecialist Klimaat & Energie bij LTO Nederland

  Vertegenwoordigt de veehouderijsector en neemt deel aan de plenaire discussie.

  Joop Ehrhardt​

  Strategisch adviseur bij Schuttelaar & Partners

  Leidt het webinar in goede banen en zorgt voor een evenwichtige slotdiscussie.

 • Programma

  20.00 ~ Opening

  Gespreksleider Joop Ehrhardt (Schuttelaar & Partners) heet iedereen welkom

  20.05 ~ Presentatie Gemma Verijdt (ministerie van LNV)​

  Presentatie over:

  • Hoe past een integrale aanpak van emissies binnen een kringlooplandbouw? 
  • Wat wil het ministerie van LNV met het onderzoek Veehouderij & Klimaat bereiken?

  20.15 ~ Methaan- en stikstofuitstoot meten op een geitenbedrijf​

  Gefilmd bij geitenhouder Jos Tolboom

   

  20.20 ~ Presentatie onderzoeker Hendrik Jan van Dooren (WUR)​

  Presentatie over:

  1. Wat is methaan en hoe ontstaat het? 
  2. Welke aanknopingspunten zijn er om de uitstoot te verminderen?
  3. Welke resultaten komen uit het onderzoek Veehouderij & Klimaat?

  20.35 ~ Methaan- en stikstofuitstoot meten en reduceren op een varkensbedrijf​

  Gefilmd bij varkenshouder Hans Verhoeven

  20.40 ~ Eindgesprek met de inleiders en brancheorganisatie LTO Nederland​

  Auke Jan Veenstra (klimaatspecialist LTO Nederland), Gemma Verrijdt (LNV) en Hendrik Jan van Dooren (WUR) in gesprek aan de hand van enkele vragen van deelnemers.

  21.00​ ~ Afronding

  Een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Veehouderij & Klimaat door de inleiders

 • Het webinar Integrale aanpak veehouderij is mede mogelijk gemaakt door:

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Wageningen University & Research
  Schuttelaar & Partners
  Schuttelaar & Partners
  Schuttelaar & Partners
  Schuttelaar & Partners